Meniu Închide

Cum vor fi vândute bunurile sechestrate de la corupți și nu numai

Centrul Național Anticorupție (CNA) a supus consultărilor regulamentul privind evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale. Documentul a fost elaborat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA în comun cu Ministerul Finanțelor și este supus consultărilor publice până pe data de 15 ianuarie 2018. Propunerile pot fi depuse la adresa elena.bedros@cna.md.

Regulamentul prevede că Agenția are dreptul să evalueze bunurile care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar și în afara statului în cazul în care acestea urmează să fie puse sub sechestru. Evaluarea se face conform prețurilor medii de piață din localitatea respectivă. Valoarea bunurilor sechestrate se va face pentru o dată concretă și se va ține cont de toți factorii – starea obiectului, factorii economici și sociali. Pot fi luate în considerare documentele justificative pe care le prezintă proprietarul sau titularul de drepturi la determinarea costului bunului sechestrat. Agenția respectivă poate contracta persoane fizice sau juridice care sunt specializate în evaluarea bunurilor infracționale.

Anumite bunuri vor ajunge la Ministerul Finanțelor

Bunurile obținute prin fraudă nu pot fi evaluate sau vândute până în momentul în care vor fi soluționate toate contestațiile privind punerea sub sechestru. Tot până atunci, bunurile se pot afla la proprietar sau la sediul CNA.

Agenția va transmite anumite bunuri în gestiunea Ministerului Finanțelor. Regulamentul însă nu specifică despre care bunuri este vorba. Alte bunuri vor rămâne sub administrația Agenției. Dacă obiectele vor fi predate Ministerului Finanțelor, atunci se va forma un fel de comisie care va fi formată din proprietarii bunului după caz sau o persoana responsabilă din cadrul Agenției și Ministerului Finanțelor care vor emite un act de predare-primire și vor emite note privind etapa de administrare la care se află bunul sechestrat. În notă se va descrie și condițiile care influențează negativ asupra obiectului: mediul ambiant sau cererea de piață. Astfel, acest obiect poate fi supus reevaluării.

Bănuitul poate pretinde la bunul cu valoare sentimentală

O altă etapă importantă este valorificarea acestor obiecte sau mai bine spus vânzarea acestora. Bunurile infracționale pot fi vândute la prețul stabilit de evaluator sau la un preț mai mare.

Dacă acest obiect reprezintă o valoare sentimentală pentru învinuit sau inculpat – acesta poate să-l recupereze prin achitarea unui sume ce va fi depusă pe contul Agenției. Regulamentul însă nu subliniază concret care bunuri ar putea prezenta valoare sentimentală, de altfel, inculpatul poate pretinde că orice bun reprezintă valoare sentimentală. Oricum, inculpatul va trebui să răscumpere acel obiect.

După ce bunul a fost evaluat, Agenția va publica informația privind licitarea bunurilor care va conține data, ora și locul desfășurării licitației. Va fi publicată și informația detaliată despre bunuri, starea acestora și valoarea. De altfel, nota va conține toate informațiile în detaliu inclusiv unde și cum pot fi vizualizate bunurile în prealabil, dar și informația despre necesitatea transferării a 10% din valoarea bunurilor pe care vrea să le cumpere pe un cont bancar. Licitația se va desfășura după 15 zile de la publicarea acestei informații. Persoana fizică sau juridică la care se află bunul este obligată să asigure accesul liber pentru public la bunuri.

Cine poate participa la licitație

Pentru ca licitația să se desfășoare cu respectarea tuturor regulilor se va organiza o comisie de licitație formată din cinci reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și un reprezentant ai Agenției. De fapt, această comisie desfășoară licitația propiu-zisă, licitantul însă nu este membru al comisiei. Tot această comisie va fi responsabilă de diminuarea treptată a prețului bunului dacă acesta nu a fost cumpărat de nimeni. Apropo, fiecare reducere nu poate fi mai mare de 5% pentru o treaptă. La licitație pot participa toate persoanele fizice și juridice, cetățeni ai Republicii Moldova, dar și străini legali, care au transferat cele 10% din valoarea bunului pe contul indicat. Prețul bunului poate fi redus după două licitații la care obiectul nu a fost vândut, iar reducerea se va face până când bunul va fi în sfârșit cumpărat. După ce se va încheia licitarea unui lot, comisia va negocia direct cu câștigătorul licitației modalitatea și termenele de plată. Oricum, termenul maxim de achitare este 7 zile de la licitație. Toate aceste detalii vor fi consemnate în într-un proces-verbal. Apropo, dacă câștigător va refuza să semneze procesul-verbal, licitația va începe din nou.  Există și posibilitatea achitării eșalonate, ceea ce înseamnă că cel care a câștigat va achita cel puțin 40% din sumă în primele 7 zile, iar cealaltă sumă în cel mult 30 de zile de la licitație.

Agenția își păstrează 3% din suma tranzacției

Trebuie să menționăm că acel acont de 10% transferat înainte de licitație va fi inclus în suma stabilită în contractul de vânzare, iar celorlalți participanți li se va restitui acontul în termen de 3 zile de la încheierea licitației. Dacă câștigătorul va refuza să cumpere obiectul câștigat, Agenția va rezilia contractul, va iniția o nouă licitație, iar suma de 10% nu va fi restituită.

Dacă la licitații nu se va înscrie niciun jucător în repetate rânduri, bunul va reveni în gestiunea Ministerului Finanțelor.

După ce bunurile sunt vândute, banii se transferă pe un cont deschis pe numele bănuitului. După ce se pronunță hotărârea definitivă, Agenția va transfera banii persoanei juridice sau fizice în scopul recuperării prejudiciului, în bugetul de stat sau persoanei bănuite, care a fost achitată. În oricare dintre aceste cazuri Agenția își păstrează 3% din suma tranzacției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.