Meniu Închide

Încălzirea globală, un motiv al discriminării femeilor. Cum Guvernul de la Chișinău vrea să asigure egalitatea între femei și bărbați

Republica Moldova are o nouă strategie pentru asigurarea egalității între femei și bărbați care prevede lupta împotriva stereotipurilor și a marginalizării femeilor în societate, dar și instruirea funcționarilor publici privind impactul încălzirii globale asupra egalității de gen în societate. Cabinetul de miniștri a aprobat joi proiectul Hotărârii de Guvern privind implementarea acestei strategii în perioada 2017-2021.

Un cuplu de tineri, în centrul Chișinăului FOTO: Sandu Tarlev

Chiar dacă par să nu aibă vreo legătură, Parlamentul European susține că schimbările climatice, pe lângă celelalte efecte dezastruoase pe care le are, accentuează discriminarea bazată pe sex. Această problemă ar influența sectorul social, cultural, economic, politic, inclusiv domeniul egalității de gen în societate.

Cum luptă Moldova împotriva încălzirii globale și a discriminării

Potrivit Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați, în politicile de mediu și a celor ce vizează schimbările climatice nu este inclus subiectul despre egalitatea de gen și nici nu se cercetează fenomenele climaterice și impactul acestora asupra diferitor grupuri demografice.

În acest context, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, instituția responsabil de implementarea strategiei, vine cu propunerea ca funcționarii publici să fie instruiți privind problema impactului încălzirii globale și schimbărilor climatice asupra sănătății, sărăciei, accesibilității resurselor naturale și a rolurilor de gen. Totodată, Guvernul își propune organizarea campaniilor informaționale cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra egalității de gen.

Pe lângă problema încălzirii globale, reprezentanţii instituţiilor de securitate şi apărare vor fi informați și instruiți vizavi de fenomenul hărţuirii sexuale la locul de muncă și identificarea/stabilirea mecanismului de control pentru prevenirea acestuia.

Ambițiile Guvernului

Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova 2017-2021 se va pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei care va raporta Guvernului în fiecare an până la 30 aprilie nivelul de implementare al strategiei. Finanțarea acestor activități se va efectua din contul și limitele bugetelor instituțiilor de stat abilitate, dar și din alte surse externe neinterzise de legislație.

Autoritățile insistă să rezolve problemele apărute în societate din cauza discriminării de gen, mai cu seamă pentru că domeniul egalității de gen este o prioritate în Acordul de Asociere semnat de Republica Moldova și Uniunea Europeană. În plus, la Summitul privind Dezvoltarea Durabilă din 25 septembrie 2015, statele-membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) au adoptat Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, care include un set de 17 obiective de dezvoltare durabilă pentru a pune capăt sărăciei, a lupta cu inegalitatea și injustiția și a soluționa problemele ce țin de schimbările climatice până în anul 2030. Unul din aceste 17 obiective se referă în mod explicit la dimensiunea de gen.

Deși au ambiții mari guvernanții recunosc că toate condiţiile politice și social-economice nefavorabile din Republica Moldova ar putea bloca acţiunile de implementare a acestei strategii, mai ales din cauza rezistenței bazate pe stereotipuri la diferite niveluri.

Câte femei din Republica Moldova ocupă functii de conducere

În perioada 2008-2015, în funcţii de conducere din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova au activat 11 femei, ceea ce înseamnă 16,9 % din totalul funcţiilor de şefi în aceste domenii. Este cunoscut faptul că rata de ocupare a femeilor pe piața muncii este mai mică, înregistrând 37,4% în comparaţie cu cea a bărbaţilor care atinge 42,1%. Reieșind din rolurile tradiționale de gen, femeile îşi asumă în mod preponderent responsabilitățile de îngrijire a copiilor.


CITEȘTE ȘI: Violența asupra femeilor scoate milioane de lei din bugetul public


O altă problemă de gen pe piaţa muncii este menţinerea unui decalaj între salariile bărbaţilor şi ale femeilor. În acest sens există încă sectoare preponderent masculinizate sau feminizate, iar acestea din urmă sunt caracterizate de un nivel mai scăzut de remunerare. Femeile se regăsesc mai puţin în sectorul agricol, în industrie şi construcţii, dar reprezintă majoritatea în activităţi economice ce ţin de hoteluri şi restaurante, învăţămînt, ocrotire a sănătăţii, comerţ, observă autorii strategiei.

În acest context, Guvernul își propune consolidarea mecanismelor de promovare a femeilor în procesul de luare a deciziilor. Astfel, se dorește ca între femei și bărbați să existe un echilibru privind numărul mandatelor în Parlament, numărul acestora în funcțiile de miniștri în Guvern, în funcția de ambasadori și în funcții de conducere a întreprinderilor de stat.

Angajarea în câmpul muncii a femeilor cu copii mici

Guvernul va monitoriza implementarea cotei de 40% femei pe listele partidelor politice la scrutinul electoral din 2018, va dezvolta capacitățile experților independenți în domeniul egalității de gen în calitate de formatori naționali și va promova măsuri de încadrare în câmpul muncii a femeilor tinere cu copii mici. Cel puțin acestea sunt acțiunile prevăzute în document. De asemenea, se dorește implementarea mecanismului privind acordarea concediului paternal, promovarea reformei privind politicile sociale destinate familiilor cu copii și organizarea campaniilor de informare şi conştientizare pentru publicul larg privind prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei și fete.

Accesarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă

Femeile și bărbații din Republica Moldova își apreciază în mod diferit starea de sănătate. Femeile îşi apreciază starea de sănătate ca fiind bună, spre deosebire de bărbați care consideră că nu o duc foarte bine la acest capitol. În plus, femeile se adresează mai des la medic decât o fac bărbații.

Astfel, autoritățile își doresc să desfășoare diferite acțiuni de instruire pentru specialiștii din domeniul sănătății cu privire la particularitățile de gen în sănătate, acordarea de suport instituţiilor medico-sanitare pentru formarea profesională a specialiştilor în prestarea serviciilor de sănătate reproductivă, inclusiv de planificare familială și informarea și abilitarea femeilor și fetelor cu dizabilități privind accesarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă.

Egalitatea de gen, temă în manualele școlare

Statul recunoaște că își dorește să introducă subiectul privind egalitatea de gen în conținuturile stagiilor de formare continuă a profesorilor, dar și în cel al manualelor școlare. Ghidarea tinerilor în cariera profesională prin prisma dimensiunii de gen, campanii de informare privind avantajele carierei profesionale în domeniile feminizate și masculinizate, organizarea seminarelor de instruire pentru cadrele didactice în contextul implementării în licee a cursului opțional „Relații armonioase în familie” fac, de asemenea, parte din planul de acțiuni al Guvernului.


CITEȘTE ȘI: Cine a fost prima femeie care a condus un minister în Republica Moldova


Guvernul citește presa

Un capitol aparte din Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați se referă la activitatea mass-media și la modul în care jurnaliștii prezintă femeile și bărbații în materiale de presă. În acest sens ar urma să fie modificat Codul Deontologic al jurnaliștilor și să fie inclus un nou curs la facultățile de profil în cadrul căruia studenții să învețe despre egalitatea de gen și reflectarea corectă și echilibrată în presă a acestui subiect. Ar urma să se implementeze și o metodologie de monitorizare a presei electronice din Moldova în vederea respectării principiului egalității între femei și bărbați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.