Meniu Închide

Precizările companiei Horus cu privire la disputa cu Ministerul Sănătății

Redacția moldNova.eu constată difuzarea unor informații incomplete și eronate în articolul publicat la data de 12 iunie 2017, cu titlul: „Achiziții ilegale de zeci de milioane de lei la Ministerul Sănătății. Autoritățile luptă în instanță pentru a anula contractul”.

Inscripția de pe clădirea Ministerului Sănătății de la Chișinău FOTO Sandu Tarlev

În acel articol am menționat faptul că o companie a reușit să obțină de la stat peste un milion de euro și circa 726.000 de dolari, prin intermediul unui contract, încheiat în 2006 cu Ministerul Sănătății, care prevede că achiziția serviciilor a fost realizată cu încălcarea legislației în vigoare, iar din conturile Ministerului Sănătății au fost încasate forțat sume foarte mari, sub formă de plăți suplimentare sau dobânzi. Totodată, a fost specificat, prin trimitere la sursa openmoney.md, că firma HORUS a obținut contracte grase cu statul, iar fondatorul acesteia a fost lichidat între timp.

Întrucât substratul factologic al acestui articol – și anume Decizia Curții de Apel Chișinău din 18 mai 2017 și expunerile Ministerului Sănătății – nu a fost sufient pentru a reflecta întreaga situație, compania „HORUS” S.R.L. a venit cu precizări în acest sens, aducând redacției moldNova.eu probele necesare.

Astfel, potrivit companiei vizate: „La 17 ianuarie 2006, între Ministerul Sănătății al R.M. și consorțiul condus de S.A. „HORUS” a fost încheiat Contractul nr. 3833-BC, obiectul căruia l-a constituit: proiectarea, furnizarea, instalarea, testarea și darea în exploatare a centralelor termice cu cazane cu abur, centralelor termice cu cazane cu apă caldă, rețelelor de distribuție, punctelor termice pentru încălzire și apă caldă menajeră, precum și a sistemelor interne de încălzire pentru obiecte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova. Plățile pentru lucrările contractate urmau a fi efectuate de Ministerul Sănătății în termenele și modul specificat în contract, din sursele financiare alocate de către Banca Mondială în acest proiect lansat. După îndeplinirea corespunzătoare a lucrărilor contractate, fapt confirmat prin Certificate de Acceptare Operațională și Certificatul de Finalizare, documente semnate de către Ministerul Sănătății, data de 28.10.2008 a fost stabilită drept dată de recepție integrală a lucrărilor în cauză. Totuși, termenele de achitare a sumelor contractate de 96 909,20 dolari SUA și 106 838,70 euro au fot încălcate de către Ministerul Sănătății. La data de 08.11.2008, coordonatorul proiectului, Unitatea consolidată pentru implementarea proiectelor în energetică a Republicii Moldova a expediat părților decizia de penalizare a S.A. „HORUS” cu 10% din costul lucrărilor pentru întârzierea executării acestora, cauzată de fapt de tergiversarea plăților. Totodată, adițional, conform proiectului aprobat de Direcția de verificare și expertizare a proiectelor de construcție, coordonat ulterior și cu specialiștii Ministerului Sănătății și Coordonatorii din cadrul Proiectului Energetic al Băncii Mondiale, S.A. „HORUS” a îndeplinit un volum de lucrări suplimentare, la prețurile și devizul aprobat de organele de resort ale Republicii Moldova. În final, Ministerul Sănătății nu a achitat nici lucrările suplimentare executate. Abia la data de 04.04.2014, după eliberarea titlului executoriu pe acest caz, Ministerul Sănătății a achitat prin transfer bancar companiei „HORUS” S.A. suma de 1 100 000 lei, iar la data de 03.12.2014, prin Încheierea instanței judecătorești din Republica Moldova a fost confirmată tranzacția de împăcare semnată între părți din 28.11.2014 și procesul pe pricina dată a încetat.”

În descrierea circumstanțelor litigiului, agentul economic precizează că: „Conform prevederilor contractului semnat, pct. 5 al Condițiilor speciale: orice litigiu între Angajator/pârâtul şi Contractor/ reclamant, care este din ţara Angajatorului/pârâtului, ce apare în legătură cu contractul în cauză, se va înainta spre soluţionare în adjudecare sau arbitraj în conformitate cu legile ţării Angajatorului/pârâtului. Arbitrarea va avea loc în Franţa, Paris. După ani de corespondență inutilă între S.A. „HORUS” și Ministerul Sănătăţii al R.M., S.A. „HORUS”, subordonându-se prevederilor contractuale, s-a adresat către arbitrul independent Peter H. J. Chapman, depunând o cerere prin care a solicitat încasarea sumelor reținute, a contravalorii lucrărilor suplimentare și a penalităților calculate către 03.10.2011.

Candidatura d-lui Chapman în calitate adjudecător a fost aprobată și de Ministerul Sănătății și de coordonatorul proiectului – Unitatea consolidată pentru implimentare în energetică. Prin Încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 04.07.2013, hotărîrea arbitrală emisă de arbitrul Peter H. J. Chapman a fost recunoscută şi s-a încuviinţat executarea silită pe teritoriul R. Moldova, dispunându-se încasarea din contul debitorului în beneficiul creditorului a sumelor reţinute de 96 909,20 dolari SUA şi 106 838,70 euro și dobânzile aferente calculate până la ziua achitării; plata pentru lucrările suplimentare în suma de 96 401, 15 dolari SUA, ce constituie 75 % din suma pretinsă de 128 534,87 dolari SUA și dobânzile calculate până la ziua achitării; costurile de adjudecare în sumă de 18 440 dolari SUA.”

În context, agentul economic vizat remarcă și faptul că la data de 17.05.2016, S.A. „HORUS” a fost reorganizată prin transformare în S.R.L. „HORUS”, ultima fiind succesorul deplin în drepturi și obligații ale S.A. „HORUS”, potrivit Deciziei C.Î.S. a Republicii Moldova.

Referitor la afirmația din material, conform căreia: „conducerea ministerului se luptă de ani de zile în instanțele de judecată să anuleze aceste contracte”, compania „HORUS” S.R.L. precizează că: „cererea de declarare a nulității contractului anterior menționat a fost depusă de către Ministerul Sănătății la data de 15.02.2017”. Astfel, privind cauza dată, se vor expune definitiv și irevocabil doar instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

În același timp, S.R.L. „HORUS” a stipulat că fondatorul său, „Prominvest Development LTD”, nu are statut de firmă lichidată, așa cum s-a arătat în articolul publicat anterior și activează în mod legal, fapt confirmat și prin datele furnizate de Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova.

În urma celor expuse, redacția moldNova.eu își exprimă regretul privind relatările incomplete și eronate în legătură cu compania „HORUS” S.R.L., fondatorul și administratorul acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.