Meniu Închide

Banii publici, cheltuiți netransparent în Republica Moldova

Sistemul național de achiziții publice este ineficient și netransparent, iar asta duce la compromiterea oportunitaților de investiții publice și posibilitatea de monitorizare de către cetățeni a modului de utilizare a banilor publici.

Achizițiile publice din Republica Moldova au un grad scăzut de transparență și competitivitate, dar și un nivel redus de conformitate a cadrului legal și cadrului instituțional, se arată în „Raportul de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici”, elaborat de Diana Enachi, expertă IDIS Viitorul și Viorel Chivriga, director de programe IDIS Viitorul. „Una dintre cele mai mari probleme ale sistemului național de achiziții publice este planificarea defectuoasă, ineficientă și, mai ales, netransparentă a achizițiilor. Lipsa acestui instrument managerial subminează calitatea procesului de achiziție, oportunitatea și prioritatea investițiilor publice, precum și posibilitatea de monitorizare de către societate a modului în care sunt utilizați banii publici”, a explicat Diana Enachi.

Monitorizarea achizițiilor publice

Experții economici au solicitat informații de la nouă autorități contractante din țara noastră. Însă au răspuns la solicitare opt instituții publice din Anenii Noi, Hâncești, Soroca, Sângerei, Drochia, Cahul, Căușeni și Ștefan Vodă. Nu a răspuns afirmativ doar raionul Criuleni. Conforma datelor furnizate în raport, doar 23,4% dintre reprezentanții autorităților publice monitorizate susțin că au elaborat și publicat un plan de achiziții publice. Alții 42,4% susțin că au elaborat planul, dar nu l-au publicat. Iar 27% au menționat că nu au un plan de achiziții publice. În perioada 2014-2015, cinci autorități din cele opt monitorizate au menționat că procedurile de achiziții publice au fost supuse unui singur control din partea organelor competente, cum ar fi Curtea de Conturi sau Centrul Național Anticorupție.

Directorul de programe, Viorel Chivriga susține că după modificarea legislației achizițiilor publice situația s-a îmbunătățit. „Principalele modificări de ordin legislativ și instituțional se referă la mărirea pragurilor și termenelor de depunere și examinare a documentației și contractelor, crearea Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor, extinderea atribuțiilor și responsabilităților grupului de lucru pe achiziții, atribuirea unui rol mai activ pentru societatea civilă în procesul de achiziții publice, instituirea unui nou criteriu de atribuire a contractelor de achiziție publică, limitarea majorării valorii contractului de achiziție, acordarea un acces mai larg la informațiile cu privire la procedura și rezultatele achizițiilor publice”, spune Chivriga.

rsz_dsc_0017
Expertul economic Viorel Chivriga. FOTO: www.viitorul.org

Președintele Curții de Conturi, Serafim Urecheanu nu a reușit să facă cunoștință cu raportul lansat de Viitorul, însă ne-a comunicat că „este o situație foarte dificilă, deoarece anual se cheltuie de la 800 milioane de lei și până la 1 miliard de lei, cu grave abateri de la legislație. Cu regret, foarte multe încălcări sunt comise la achizițiile publice de administrația publică locală (primării și consilii raionale) și chiar centrală. Bugetul de stat este adoptat cu întârziere, legea achizițiilor publice este complicată și ignorarea legislației de către toate nivelurile administrației publice”, spune oficialul de la Curtea de Conturi. Pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice, Urecheanu recomandă adaptarea legislației la cea din țările dezvoltate. Însă, cel mai important este „responsabilizarea tuturor conducătorilor de la toate nivelurile. Factorul negativ este în primul rând omul”, afirmă Serafim Urecheanu.

Directorul CALM, Viorel Furdui a precizat că domeniul achizițiilor publice este unul sensibil și, autoritățile publice locale întâmpină dificultăți la selectarea agenților economici care oferă cel mai bun raport calitate-preț. „Raportul elaborat de IDIS Viitorul a stat la baza modificărilor legislative în domeniul achizițiilor publice și regulile au devenit mai clare pentru agenții economici care participă la tendere”, a opinat Țurcanu Vadim, specialist procurări la Valdcongrup.

Recomandările experților

Autorii studiului recomandă schimbarea accentelor în domeniul achizițiilor, care ar presupune utilizarea fondurilor publice prin generarea valorii pentru bani, focusarea pe proces și nu pe procedură, o legislație coerentă și simplu de aplicat, în detrimentul supra-reglementării. Totodată, prin instituirea unor unități centrale de achiziție, ceea ce presupune costuri reduse de achiziție prin obținerea „economiilor de scară”.

rsz_dsc_0026
Prezentarea raportului privind achizițiile publice. FOTO: www.viitorul.org

Conform unui raport recent elaborat de World Justice Report „Open Government Index 2015”, Republica Moldova a obținut un scor de 0,55 (pe o scară de la 0 la 1, unde 1 înseamnă deschidere totală) la capitolul deschiderea guvernării, situându-se pe locul 46 din 102 țări incluse în clasament și pe locul 6 din 25 în grupul de țări cu venituri mai mici de medie. La capitolul accesul la informație, în același raport se menționează că doar 44% dintre cetățeni sunt cunoscuți cu dreptul lor la informația publică deținută de către autoritățile publice locale și centrale și legislația care le garantează acest drept la informațiile publice. Iată de ce doar 7% dintre cetățeni au solicitat informații de la instituțiile publice, iar dintre aceștia doar 81% au primit informația publică solicitată. Mai mult, 50% dintre cei care au solicitat o informație publică consideră că informația primită este una mai degrabă incompletă, vagă, neclară sau evazivă.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Construirea unui sistem transparent și durabil de achiziții publice printr-un proces de monitorizare permanentă”, finanțat de Policy Association for an Open Society din Cehia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.