Limba moldovenească cu grafie chirilică și întoarcerea în URSS

La începutul anilor ’80 apăreau la Chișinău o serie de studii sociologice în care era constatată dizolvarea identității naționale moldovenești în marea inter-etnicității sovietice. Principalele metode...