Meniu Închide

Tot mai mulți moldoveni cer bani de la stat. Cât primesc și cum îi monitorizează autoritățile – o comparație cu sistemul din România

Cetățenii Republicii Moldova solicită tot mai mult sprijinul financiar al statului alocat sub formă de ajutor social. Anual, numărul beneficiarilor crește cu 1.000 de persoane, dar mărimea ajutorului este cu mult mai mică decât în statul vecin România – acolo unde statul monitorizează modul de cheltuire a banilor, iar pentru informațiile false sau incomplete sunt sancționate atât autoritățile publice locale, cât și beneficiarii. Pe lângă acestea, cetățenii români care primesc ajutor social sunt obligați să execute lucrări de interes public, iar în caz de refuz nejustificat sunt privați de dreptul de a primi acești bani.

 

O doamnă, la ghișeul Poștei Centrale din Chișinău FOTO: Sandu Tarlev

În Republica Moldova, dreptul la ajutor social îl au pensionarii, persoanele cu diferite grade de dizabilitate, șomerii înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, persoanele care îngrijesc persoane cu nevoi speciale sau copiii cu vârsta de până la 3 ani (conform Legii cu privire la ajutorul social din 13 iunie 2008). Încetarea plății ajutorului social se face dacă familia nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege: șomerul refuză un loc de muncă sau serviciile de stimulare a ocupării forței de muncă; familia își schimbă locul de trai și refuză întocmirea cererii la reședința curentă, în cazul când persoana solicitantă și beneficiar al ajutorului social a decedat sau e declarată dispărută.

În România, oamenii care primesc ajutor social sunt obligați să lucreze în folosul comunității. Dacă refuză nejustificat efectuarea unor lucrări de interes local, alocarea ajutorului social poate fi suspendată.

Numărul beneficiarilor de ajutor social, în creștere

Casa Națională de Asigurări Sociale publică trimestrial numărul beneficiarilor de ajutor social din Republica Moldova. Anual, se constată o creștere a celor care au nevoie de susținere financiară din partea statului, în medie cu 1.000 de persoane. În luna ianuarie a anului 2014 numărul beneficiarilor de ajutor social era de 659.000 de persoane, în ianuarie 2015 ajutor social primeau 669.000 de persoane, în ianuarie 2016 – 679.000 de persoane, iar la încpeutul anului 2017 numărul lor a ajuns la 691.000.

În lege este stipulat că beneficiarul utilizează ajutorul social în folosul familiei, în mod primordial pentru satisfacerea necesităților privind alimentația, locuința, igiena, îngrijirea medicală, educația și școlarizarea obligatorie a copiilor. Însă nu se fac controale riguroase pentru a stabili cum sunt cheltuiți acești bani, pentru că aceeași lege nu obligă autoritățile publice locale să exercite un control sporit.

Doar 315 lei lunar pentru încălzirea locuinței

Pentru comparație, ajutorul primit de moldoveni pentru încălzirea locuințelor este mult mai mic decât în România. Peste Prut, această sumă variază în funcție de utilizarea resurselor pentru încălzirea locuinței. Consumatorii care utilizează gaze naturale și energie electrică pentru încălzirea locuinței, iar venitul mediu lunar pe membru de familie nu depășește 155 lei românești (720 lei moldovenești) primesc un ajutor social în mărime de 262 RON (1.218 lei). În schimb, cei cu un venit lunar pe membru de familie de 540 RON (2.511 lei) vor primi un ajutor social în valoare de 20 RON lunar (93 lei). Cei mai puțini bani îi primesc cei care folosesc combustibili solozi și petrolieri – ajutorul variază de la 54 RON (251 lei) la 16 RON (74 lei).

Cetățenii Republicii Moldova pot depune cerere și pentru primirea ajutorul social pentru perioada rece a anului (APRA), dar nu vor fi luate în calcul resursele utilizate pentru încălzirea locuințelor. În perioada noiembrie 2014 – martie 2015, de acest ajutor au beneficiat peste 130.000 familii defavorizate, ceea ce constituie peste 360.000 de persoane, iar mărimea ajutorului a fost de 250 lei lunar. Pentru perioada noiembrie 2015 – martie 2016 mărimea ajutorului a fost de 315 lei lunar, beneficiarii primind 1.575 lei pentru cele 5 luni reci ale anului.

Indemnizații și pensii prea mici

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani este de 1.234 lei lunar și se mai acordă și o indemnizație unică la nașterea primului copil, care în anul 2017 a avut mărimea de 3.100 lei. În România, tinerele mămici primesc o indemnizație de creștere a copilului ce nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut, prin urmare valoarea sa poate fi de minim 1.062 RON (4.779 lei).

Mărimea pensiei minime în Republica Moldova este de 844 lei pentru lucrătorii din agricultură, iar ceilalți beneficiari ce au împlinit vârsta de pensionare primesc lunar 948 lei. În România, valoarea pensiei minime reprezintă echivalentul a 2.340 de lei moldovenești.

Pentru gradul de invaliditate I, moldovenii primesc 675 lei, pentru gradul II – 651 lei, iar pentru gradul III – 459 lei. Potrivit normelor în vigoare, adulții cu handicap grav din România încasează 340 RON pe lună, aproximativ 1.530 lei, cei cu handicap accentuat – 272 RON sau aproximativ 1.224 lei, iar cei cu handicap mediu – 39 RON lunar, echivalentul a 175 lei.

Control mai strict în România

În Republica Moldova ajutorul social se acordă începând cu luna în care a fost înregistrată cererea la direcția/secția asistență socială și protecția familiei, iar comisiile create verifică selectiv domiciliile beneficiarilor. În schimb, în România ajutorul social se acordă începând cu luna următoare a celei în care s-a înregistrat cererea, după ce s-a efectuat ancheta socială la domiciliul solicitantului de către persoanele cu atribuții în domeniul social.

În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutor social, se efectuează anchete sociale la un interval de 3 luni sau ori de câte ori este nevoie. În Republica Moldova doar familiile cu copii în situații de risc sunt monitorizate cum utilizează ajutorul social, iar ceilalți beneficiari – doar la sesizarea șefului direcției asistență socială sau a reprezentanților autorităților administrației publice locale. Deci, corectitudirea utilizării ajutorului social rămâne la discreția celui care îl primește.

Cetățenii Republicii Moldova care prezintă informații incomplete sau incorecte riscă să restituie întreaga sumă care le-a fost plătită nejustificat. În România primăriile care nu efectuează ancheta socială și nu verifică autenticitatea datelor primite de la cel puțin 60% din beneficiari, riscă amenzi de la 1.000 până la 5.000 RON sau echivalentul a 4.600 – 23.000 de lei moldovenești, iar persoanele care menționează incorect componența familiei sau veniturile membrilor acesteia riscă o amendă de la 200 până la 1.000 RON, echivalentul a 920-4.600 lei.

Sistemul public de asigurări sociale de stat este o parte integrantă a sistemului de protecție socială ce are ca obiectiv principal acordarea unor prestații în bani persoanelor asigurate aflate în imposibilitatea obținerii veniturilor salariale în urma anumitor situații de risc (incapacitate temporară sau permanentă de muncă, maternitate, bătrânețe, șomaj, etc.). Sistemul public de asigurări sociale acoperă toți rezidenții Republicii Moldova, dintre care o parte din ei (cei încadrați în câmpul muncii) plătesc contribuții de asigurare, iar alții beneficiază de prestațiile sistemului (pensii, indemnizații).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.