Meniu Închide

Fiscul jumulește investitorii cu legea în mână

Centrul Național Anticorupție a criticat politicile bugetar-fiscale pentru anul viitor, avertizând asupra riscurilor de corupție, impozite exagerate, modificări ce contravin legislației. În opinia instituției, prevederile sunt în anumite cazuri ambigue, ceea ce le dă mână liberă vameșilor și inspectorilor fiscali pentru a acționa așa cum îi duce capul.

Politicile bugetar-fiscale, în vizorul CNA
Politicile bugetar-fiscale, în vizorul CNA

În afară de faptul că Centrul vorbește despre formulări lingvistice ambigue în proiectul privind politicile bugetar-fiscale pentru anul 2017, raportul de expertiză arată că există și conflicte ale normelor de drept. Potrivit experților în anticorupție, anumite prevederi încalcă regimul juridic al asigurării secretului financiar-bancar, comercial și bancar, „ceea ce va duce la prejudicierea intereselor deponenților instituțiilor financiare și ale statului”.

Greșeli din neatenție și atribuții excesive

Referitor la faptul că Ministerul Finanțelor va prelua competențele Guvernului în ceea ce ține de elaborarea registrului de evidență a mărfurilor supuse accizelor și completarea declarației privind achitarea acestora, CNA afirmă că există riscuri de coruptibilitate, cum ar fi lărgirea atribuțiilor după bunul-plac sau stabilirea aleatorie a termenelor pentru prestarea serviciilor și cerințe exagerate pentru realizarea unor drepturi.

În același timp, raportul arată că Fiscul poate modifica perioada fiscală, iar prevederile legislative propuse lasă la discreția reprezentanților instituției numirea conducerii. Excluderea mecanismului de determinare a valorii impozitelor la livrarea mărfurilor cu decontare în moneda națională va duce la comiterea anumitor greșeli din neatenție în ceea ce ține de utilizarea cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei. În aceste condiții, există riscul ca aceste impozite să nu fie calculate în mod clar și transparent, iar autoritatea ar putea să aibă atribuții excesive.

Riscuri de corupție prin suprapunerea atribuțiilor Fiscului și CNA

Experții mai spune că anumite prevederi acordă Fiscului funcții pe care le are deja CNA în ceea ce ține de combaterea fenomenului corupției, ceea ce creează riscuri de corupție. Și fermierii vor fi afectați de noile prevederi bugetar-fiscal pentru anul 2017, deoarece reprezentanții Fiscului și ai primăriilor nu vor mai calcula impozitele funciare, ceea ce va admite confuzii și va duce la abuzuri privind stabilirea obligațiilor fiscale.

Raportul de expertiză mai relevă neclarități în ceea ce ține de crearea biroului de legătură, oferirea drepturilor Fiscului de a transmite orice informație altor state și de a efectua controale inopinate. Proiectul mai conține prevederi ce periclitează protecția datelor cu caracter personal și oferă dreptul Fiscului de a impune în mod arbitrar agenților economici mai multe condiții și cereri. Experții susțin că unele impozite sunt exagerate. Și propunere privind reducerea cotei accizului de la 3,72 euro la 2,5 euro justificată prin scăderea numărului automobilelor importate cu capacitatea cilindrică de 3 000 cm3 de la 1 452 de unități în 2014 la 300 de unități în 2015, precum și a celor care au o capacitate de 2 500 de 2 500 cm3 a ajuns în vizorul CNA.

Taxări exagerate sau nejustificate

Astfel, în opinia reprezentanților instituției aceste autovehicule sunt „bunuri specifice unei anumite categorii de persoane care din start micșorează numărul de bunuri importate”. „Micșorarea propusă nu va exclude riscul înregistrării autovehiculelor în alte țări sau regiuni alte țării, evitându-se în acest sens achitarea accizelor. Modificările propuse nu vor asigura realizarea impactului scontat. Acestea totuși vor institui condiții adaptate convenției unui grup de persoane, promovând astfel interesul acestora”, atenționează reprezentanții CNA.

Modificările care se referă la majorarea cotei maxime a impozitului pe imobil de la 0,3% la 0,4% din suma impozabilă și majorarea cu 400% pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă sunt considerate de experții anticorupție ca fiind o povară fiscală pentru contribuabili, iar creșterile sunt excesive.

Potrivit raportului, faptul că Fiscul va putea să investigheze și să instrumenteze fraudele economico-financiare contravine legislației.

Menționăm că proiectul privind modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ține de realizarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2017 prevede taxe și impozite mai mari, iar mediul de afaceri s-a arătat nemulțumit de aceste prevederi, recomandând îmbunătățirea proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.