Cum a scris Ministerul Justiției proiectul de lege privind Curtea Constituțională: contradicții, neclarități și confuzii

Formulări ambigue care admit interpretări abuzive, norme contradictorii, trimiteri la un regulament care nu există și conflicte dintre prevederile proiectului prezentat și cele ale altor acte...