Meniu Închide

Harta poluării Republicii Moldova. Statul cheltuie milioane pentru a curăța țara de pesticide

Tonele de pesticide împrăștiate pe întreg teritoriul Republicii Moldova în timpul perioadei sovietice continuă să fie o problemă greu de rezolvat, ce necesită învestiții de milioane pentru a curăța solul de substanțele chimice. Anual, din raioanele țării sunt colectate, stocate și evacuate peste hotare sute de tone de pesticide pentru a fi distruse, iar pentru realizarea acestui lucru au fost create instituții speciale, finanțate de organizațiile intenaționale.

Râul Tigheci, plin cu deșeuri în urma unei furtuni, 10 aprilie 2016 FOTO Veronica Tabureanu

Pe teritoriul țării încă mai există depozite unde sunt stocate substanțe chimice sau poluanți organici persistenți (POP), ce sunt de proveniență sovietică, dar care au rămas la fel de periculoase pentru sănătate și mediul ambiant. Institutul de Geologie și Seismologie a elaborat o hartă a indexului poluării teritoriului Republicii Moldova cu substanțe organice toxice, unde poate fi observat nivelul poluării în diferite regiuni ale țării. Deși în unele regiuni coeficientul de poluare este mai mic de 1, nu există raioane neexpuse poluării cu pesticide.

Instituții create pentru îndepărtarea poluanților

În anul 2014 a fost creată Instituția Publică „EMP Managment Durabil POP” pe lângă Ministerul Mediului, în baza Hotărârii de Guvern nr. 888 din 23 octombrie 2014 cu privire la Unitatea pentru implementarea și coordonarea proiectelor.

La baza creării echipei au stat activităţile iniţiate la 1 octombrie 2002, odată cu lansarea primului proiect în domeniul POP. Misiunea instituției constă în managmentul și eliminarea deșeurilor chimice periculoase, prevenirea poluării mediului și protejarea sănătății populației contra impactului acestor substanțe. Pe parcursul activității sale instituția a colaborat cu diverse organizații finanțatoare din întreaga lume pentru realizarea misiunii și funcțiilor sale – Banca Mondială, Fondul Global de Mediu (GEF), Agenția Canadiană pentru dezvoltare internațională (CIDA), OSCE, Comisia Europeană, Fondul Ecologic Național (FEN). Cu suportul financiar al acestora a implementat 18 proiecte de mediu, mijloacele financiare gestionate, constituind în ansamblu 21,6 milioane de dolari și 19,5 milioane de lei.

Beneficiarii, populația din zonele contaminate cu pesticide

Toate proiectele implementate au ca scop depistarea și nimicirea substanțelor chimice împrăștiate pe întreg teritoriul țării. Între anii 2006-2010 a fost implementat proiectul „Managementul și distrugerea stocurilor de poluanți organici persistenți” în valoare de 12,6 milioane de dolari, donator fiind GEF. Rezultatele proiectului au fost evacuarea peste hotare și distrugerea a peste 1.292 tone de deșeuri și pesticide din 11 raioane (Briceni, Nisporeni, Hâncești, Nisporeni, Râșcani, Șoldănești, Ștefan-Vodă, Telenești și Vulcănești) și 18.660 de condensatoare cu PCB (934 tone) de la 13 stații ale „Moldelectrica”.

Un alt proiect, în valoare de 5 milioane de lei, a fost implementat între anii 2011-2012 prin intermediul căruia au fost colectate 70 tone de reactive chimice cu termen expirat colectat la scară națională din 918 licee și gimnazii, ce au fost evacuate peste hotare și distruse.

Între anii 2011-2015 a fost implementat un nou proiect în valoare de 1,3 milioane de euro, prin care 451 tone de pesticide au fost eliminate integral din șapte depozite: Ciobalaccia CN, Clocușna OC, Grădiniţa CS, Sângerei SG, Onișcani CL, Păpăuți RZ și Pelivan OR. Proiectul privind eliminarea stocurilor de pesticide inutilizabile a fost pus în aplicare între anii 2013-2014, cu un buget total de 9.288.186 de lei. Astfel, au fost realizate lucrări de colectare și reambalare a pesticidelor lichide, solide și ambalajului contaminat din 13 depozite centrale raionale: Alexandreni SG, Hitrești FL, poligonul militar Ungheni UN, Hincauți ED, Cosăuți SR, poligonul militar Dănceni IL, Doroțcaia DB, Iargara LV, Sadaclia BS, Bugeac şi Gaidar UTAG, Rodina Nova TR, Cahul CH, precum și, la solicitarea autorităților raionale, din alte cinci depozite locale depistate pe parcursul implementării proiectului. Au fost colectate, evacuate peste hotare și distruse 200 tone de deșeuri.

Din regiunea transnistreană au fost distruse 105 tone de pesticide inepuizabile din trei depozite situate în satele Vărăncău, Lenin și Ghidirim din raionul Râbnița. Acum se află în implementare proiectul de îmbunătățire a capacităților de eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spațiu sovietic, ca model de abordare și prevenire a poluării cauzate de utilizarea pesticidelor, finanțat de Comisia Europeană și Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Cât de periculoase sunt substanțele depistate

Pesticidele au fost utilizate în practica agricolă pentru sporirea randamentului culturilor. Astfel, a fost contaminat solul care poate fi considerat acum sursă de poluare a apelor subterane, atmosferei, organismelor vii, ceea ce reprezintă riscuri potențiale pentru sănătatea umană. Mai mult de 15% din teritoriile examinate conțineau o concentrație de POP mai mare de 50 mg/kg. În sol au fost găsiți compuși chimici, cum ar fi Clordan insecticid – foarte toxic ce are o persistență în mediu de un an, iar în sol – de peste 20 de ani; Toxafen – substanță periculoasă pentru ființele vii, provocând modificări morfologice ale glandei tiroide, ficatului și rinichilor; Triazină – substanță organică toxică; Heptaclor – care poate ajunge în organism pe toate căile posibile și are efect negativ asupta sistemului iminitar, nervos precum și asupra rinichilor, ficatului producând dereglări ale funcțiilor acestora. Au fost depistate și alte substanțe toxice din diferite clase: metaloclor, triazine, piretroide, carbaril, acetoclor, lenacil, dinobutone, toate la fel de periculoase pentru ființele vii.

Moldova, țara pesticidelor

În harta elaborată de Institutul de Geologie și Seismologie este ilustrată concentrația totală a poluanților organici persistenți în sol. Nivelul poluării este mai mare în raioanele țării producătoare de fructe. 18 raioane au un grad de poluare ridicat, cu o concentrație în sol a substanțelor chimice ce poate ajunge până la 50 mg/kg, aceasta fiind limita între o poluare relativă și gravă și este recomandat ca în aceste regiuni să fie restricționat accesul oamenilor și animalelor.

Harta raioanelor poluate din Republica Moldova FOTO Institutul de Geologie și Seismologie

Următoarele raioane contaminate sunt: Șoldănești – 33.3 mg/kg, Drochia – 33.3 mg/kg, Nisporeni – 32.2 mg/kg, Cahul – 28.6 mg/kg, Florești – 28.3 mg/kg, Edineț – 28.1 mg/kg, Basarabeasca – 25.0 mg/kg, Taraclia – 22.9 mg/kg. În urma cercetării solului a fost depistat un spectru larg de poluanți organici (hidrocarburi poliaromatice, fluor, metale grele, pesticide organofosforice) răspândiți pe întreg teritoriul țării.

Igor Nicoară, directorul Institutului de Geologie și Seismologie, ne-a spus că depozitele înregistrate oficial au respectat condițiile de păstrare a substanțelor chimice, pe când cele amenajate provizoriu și în locuri nepermise reprezintă un pericol până în prezent, fiindcă se poluează mediul prin răspândire. „Plantele absorb substanțele nocive, care sunt consumate de animale și în circuitul natural aceste substanțe pot ajunge până la om. S-a încercat diminuarea poluării în anumite zone prin folosirea unor plante care absorb aceste substanțe și nu intră în circuitul vieții”, a menționat Nicoară.

Convenția de la Stockholm, prioritară pentru Moldova

Guvernul Republicii Moldova a aprobat în anul 2004 Convenția de la Stockholm ce are ca obiectiv protejarea sănătății omului și mediului înconjurător împotriva POP.

În urma adoptării convenției, Republica Moldova s-a obligat să folosească toate instrumentele disponibile pentru a preveni, reduce și elimina emisiile și stocurile POP. Totodată, problemele abordate în convenție sunt prioritare pentru Moldova și pot impulsiona modernizarea sistemului existent de management al substanţelor chimice, prin gestionarea adecvată a substanţelor periculoase toxice, persistente şi bioacumulative în toate domeniile activităţii umane. Managementul ecologic va contribui la creşterea bunăstării ţării, dezvoltarea durabilă a societăţii şi reducerea sărăciei. În particular, gestionarea adecvată a pesticidelor POP şi a altor substanţe chimice utilizate în agricultură este considerată o condiţie importantă pentru promovarea produselor agricole ecologice din Moldova pe pieţele internaţionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.