Meniu Închide

Ion Ciubuc, premierul „Kamikadze” care și-a dorit redresare economică și educație militar-patriotică

Pe 29 ianuarie 2018 s-a stins din viață Ion Ciubuc, prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 1997-1999. Pe parcursul vieții, Ion Ciubuc a activat în funcțiile de prim-viceprim-ministru și reprezentant permanent al Guvernului de la Chișinău pe lângă Cabinetul de miniștri al URSS, prim-viceministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, prim-viceministru al Economiei și primul președinte al Curții de Conturi. Ciubuc a intrat în istoria contemporană a Republicii Moldova ca fiind premierul care a decis ca în loc de salarii bugetarii să primească zahăr, caloși, grâu și alte lucruri. „Mie îmi spuneau „Kamikadze”. Pentru că guvernul Sangheli ne-a lăsat datorii la salarii şi pensii de 648 mln. lei, restanţe pe care, într-un singur an, le-am diminuat cu 20%”, a răspuns el într-un interviu pentru ziarul Timpul. moldNova.eu a făcut o selecție a hotărârilor Guvernului condus de Ion Ciubuc.

Ion Ciubuc a fost desemnat în calitate de premier de președintele Petru Lucinschi la data de 16 ianuarie 1997, iar peste o săptămână Guvernul Ciubuc a primit votul de încredere în Parlament.

1997

La scurt timp de la învestirea în funcție, Executivul condus de Ion Ciubuc a aprobat o hotărâre „despre acţiunile imediate de realizare a Decretului Preşedintelui Republicii Moldova „Cu privire la măsurile urgente de ameliorare a situaţiei social-economice””. Era vorba despre restanţele agenţilor economici; despre estimarea potenţialului economic a raioanelor şi capacităţile financiare ale acestora în vederea soluţionării problemelor stringente, în special, „mobilizarea resurselor pentru plata pensiilor şi salariilor, achitarea curentă cu sectorul energetic şi pregătirea către lucrările de primăvară”.

Reorganizarea ministerelor

Au urmat schimbări în organigrama Guvernului. Astfel, în februarie s-a reorganizat prin fuzionare Ministerul Industriei şi Departamentul Comerţului – în Ministerul Industriei şi Comerţului; Ministerul Învăţămîntului şi Departamentul Tineretului şi Sportului – în Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului; Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe şi Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor – în Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale; Ministerul Economiei – în Ministerul Economiei şi Reformelor. Totodată, s-a lichidat funcția de ministru pentru relaţiile cu Parlamentul.

În timpul Guvernului Ciubuc a fost aprobată constituirea Fondului de Investiții Sociale din Moldova „în scopul contribuirii la restabilirea infrastructurii sociale şi desfăşurării, cu participarea Băncii Mondiale, a reformelor sociale în cadrul reorganizărilor structurale”. FISM este cunoscut în prezent inclusiv ca organizația care coordonează reparația grădinițelor din Republica Moldova cu banii Guvernului României.

Studiu de fezabilitate pentru calea ferată Cahul-Giurgiulești și crearea ANRE

În august 1997 Guvernul Ciubuc a acceptat propunerea Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, altor organe ale administraţiei publice centrale privind necesitatea elaborării unui studiu de fezabilitate pentru construcţia sectorului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti, ocolind teritoriul Ucrainei. Pentru efectuarea studiului s-au alocat atunci 160.000 lei. Proiectul nu a fost dus până la capăt în timpul mandatului său, fiind finalizat de comuniști cu multe abateri. Lungimea tronsonului Cahul-Giurgiulesti constituie circa 50 kilometri. Valoarea proiectului a fost estimată în anul 2007 la circa 837 mln. lei. Lucrările au fost lansate de guvernarea comunistă în ajunul alegerilor locale din acel an.

Tot în august 1997 Guvernul Ciubuc a creat, pe lângă Executiv, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, inclusiv a aprobat regulamentul instituției.

1998

Conceptul „O economie mică deschisă lumii”

În noiembrie 1998, Guvernul Ciubuc a aprobat o hotărâre privind așa-numitele „Orientări strategice de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova până în anul 2005”. „Orientarea strategică principală de dezvoltare social-economică a ţării la începutul secolului XXI, poate fi identificată ca afirmarea statalităţii, păstrarea integrităţii teritoriale, formarea unui complex economic viabil unic în condiţiile economiei de piaţă, în care bunăstarea materială, dezvoltarea fizică şi spirituală a poporului să depindă de rezultatele activităţii fiecăruia şi determinarea, în viitorul apropiat, a unui loc binemeritat al Moldovei în mediul economic european şi mondial”, se menționa în document.

„Conceptul – o economie mică deschisă lumii – trebuie să devină un concept specific, în jurul căruia să se unească, prin acţiunile lor, organele administrării de stat, toate păturile sociale, partidele şi mişcările sociale ale Republicii Moldova”, mai scria în strategie. În anul 2012, Guvernul Filat a anulat această strategie, la fel ca multe altele aprobate la începutul secolului al XXI-lea, în scopul „perfecţionării cadrului legislativ-normativ cu privire la documentele de politici”.

Regulamente aprobate de Guvernul Ciubuc, actuale astăzi

În timpul Guvernului Ciubuc au fost aprobate câteva regulamente care au rămas în vigoare până în prezent, printre care cel cu privire la cimitire (22 octombrie 1998), cu privire la fondurile ecologice (21 septembrie 1998), cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare (4 mai 1998) sau cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice (9 aprilie 1998).

În timpul mandatului său au fost edificate două busturi ale lui Mihai Eminescu, în Căușeni și Soroca, un bust a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt în satul Ţaul, raionul Donduşeni, dar și a unui monument în memoria celor căzuţi pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova în mun. Chișinău (în septembrie 1998).

„Educația militaro-patriotică”

În anul 1998 a fost aprobată o hotărâre de guvern privind aprobarea Concepţiei educaţiei militaro-patriotice
a tineretului, „în scopul realizării activităţilor educativ-patriotice în societate”. „În Concepţia educaţiei militaro-patriotice a tineretului (în continuare – Concepţie) este expusă viziunea contemporană asupra educaţiei militaro-patriotice ca una din direcţiile prioritare ale activităţii Armatei Naţionale în condiţiile de reformare a societăţii. Conţinutul Concepţiei este revelat prin expunerea principalelor idei şi principii ce determină orientarea, caracterul şi alte elemente ale educaţiei la tineret a patriotismului, a pregătirii pentru slujirea destoinică Republicii Moldova în condiţiile actuale”, scria în introducerea concepției, care a fost de fapt abrogată de Guvernul Filat în anul 2012. Scopul principal al Concepţiei pe care și-a dorit-o Ion Ciubuc era de „a determina locul şi rolul educării la tineret a patriotismului, al pregătirii pentru slujirea destoinică Republicii Moldova ca direcţie importantă în activitatea Forţelor Armate, bazată pe principii ştiinţifice”. Totodată, a fost constituită și o comisie care să urmărească implementarea acestei concepții, premierul Ion Ciubuc fiind desemnat președinte al acesteia, secundat de Valeriu Pasat, ministrul de atunci al Apărării, și Victor Gaiciuc, viceministrul Apărării.

Programul național „Alimentația copiilor”

La sfârșitul anului 1998 Guvernul Ciubuc a aprobat un program național, numit „Alimentația copiilor”, „întru fortificarea sănătăţii mamei şi copilului, reducerea morbidităţii şi mortalităţii infantile,sporirea nivelului organizaţional în asigurarea alimentaţiei raţionale a copiilor”. Executivul de atunci argumenta necesitatea aprobării acestui document prin faptul că datele statistice arătau că „55% din copiii de până la un an, decedaţi în 1997, au fost în stare de malnutriţie”. Programul avea ca obiective reducerea mortalităţii infantile de la 19,9% la 1000 de nou-născuţi în 1997 pînă la 15% în anul 2003; reducerea cu cel puţin o treime a afecţiunilor distrofice şi anemice la copiii cu vîrste de pînă la un an; reducerea cu o treime a numărului de adolescenţi cu retard în dezvoltarea fizică etc. Conform datelor statistice, reducerea mortalității infantile s-a redus în anul 2003 până la 14,4%.

Documentul a fost abrogat în 2012.

1999

În anul 1999 a fost aprobată o hotărâre cu privire la trecerea elevilor din instituţiile de învăţământ secundar profesional de la asigurarea cu hrană la asigurarea cu burse. Documentul prevedea ca elevii şcolilor de meserii şi elevii din grupele de meserii ale şcolilor profesionale polivalente să primească burse în valoare de 55-70 lei. Prevederea a fost anulată de comuniști și a rămas în vigoare doar faptul ca elevilor orfani şi elevilor rămaşi fără tutela părinţilor din instituţiile de învăţământ secundar „să li se acorde hrană, bursă, îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte indemnizaţii”.

Controlul funcționării limbilor

O altă decizie curioasă aprobată în mandatul lui Ion Ciubuc a fost instituirea unei comisii republicane pentru „controlul asupra realizării legislaţiei privind funcţionarea limbilor”, care a fost condusă de Lidia Guțu, fost vicepremier și fosta ambasadoare a Republicii Moldova în România. Din comisie au mai făcut parte Mihai Cimpoi, președintele de atunci al Uniunii Scriitorilor, Zinaida Grecianîi, în calitatea sa de viceministru al Finanțelor, Constantin Popovici, de la Academia de Științe, actual consilier al lui Igor Dodon, jurnalistul Valeriu Saharneanu sau Veaceslav Untilă, ca viceministru al Afacerilor Interne. Hotărârea a fost abrogată de Guvernul Leancă în anul 2014.

Tot pe timpul Guvernului Ciubuc a fost creată Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova, redenumită în anul 2014 în Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), cu statut de instituţie publică, nonprofit, în care Ministerul Economiei are calitatea de fondator.


Ion Ciubuc a condus guvernul de la Chișinău în două mandate consecutive: ianuarie 1997 – mai 1998 și mai 1998 – februarie 1999. Și-a anunțat demisia, deoarece nu avea susţinere parlamentară şi nu putea conlucra cu viceminiştrii propuşi de Alianța pentru Democrație și Reforme, prin algoritm. În același interviu pentru Timpul spunea că după cariera politică s-a retras în sat și era fericit.

Dumnezeu să-l ierte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.