Meniu Închide

Șeful Fiscului: Impozitele reținute din salariu sunt mai mici decât în România și Ucraina

Șeful Serviciului Fiscal de Stat, Sergiu Pușcuță, a explicat în cadrul unui interviu de ce a fost necesară reorganizarea autorității fiscale, cum este combătut fenomenul salariului „în plic” și cât de eficient este serviciul FISCSERVINFORM. În același timp, Pușcuță a precizat că impozitele reținute din salariu nu sunt mai mari decât în România sau Ucraina.

Șeful Serviciului Fiscal de Stat, Sergiu Pușcuță Sursa FOTO: Moldpres

De ce era necesară reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat? Care sunt avantajele acestei reforme?

Ideea reorganizării autorității fiscale este parte a planurilor Republicii Moldova privind modernizarea și racordarea în conconrdanță cu standardele europene. Scopul primordial a fost creșterea capacității de deservire a contribuabililor, a conformării benevole a contribuabililor și a maximilizarea veniturilor bugetare. SFS tinde să devină o autoritate de colectare a veniturilor potrivit rigorilor moderne și să ofere mai multe servicii. Procesul de restructurare a fost inițiat în temeiul legii din decembrie 2016 și din 1 aprilie 2017, iar autoritatea fiscală  activează ca o entitate juridică unică –  Serviciul Fiscal de Stat. Personalul SFS e concentrat într-o structură centralizată cu aparatul central, care e responsabil de aspectele metodologice, de suport și gestiune Sunt trei  regiuni de administrare fiscală (Nord, Sud și Centru) și Direcția generală administrare fiscală mun.Chişinău, în cadrul cărora sunt concentrate funcții, precum și servicii de control și de gestionare ale arieratelor.

Acestea permit tratarea univocă a contribuabililor și a legislației fiscal, standardizarea serviciilor oferite contribuabililor, majorarea flexibilității în procesul managementului resurselor umane, optimizarea resurselor de personal, conformare și prestări servicii, concentrarea potențialului de control, diminuarea riscurilor de corupție și protectionism. După reorganizare au fost reduse 85 de funcții de conducere, iar efectivul limită de 1.892 de unități nu s-a modificat.  Serviciul Fiscal de Stat își exprimă certitudinea că vectorul de reformare ales este unul corect. Reforma este susținută de partenerii de dezvoltare ai SFS.

În Republica Moldova se vorbește foarte mult despre faptul că impozitele prea mari reținute din salariu reprezintă o cauză a achitării salariului în plic”. Cum va combate Fiscul acest fenomen?

Codul fiscal stabilește pentru persoanele fizice cotele pentru calcularea impozitului pe venit în mărime de 7% și 18%, în funcție de venitul obținut în perioada fiscală. Mărimea cotelor impozitului pe venit se mențin pe parcursul a 10 ani,  adică începând cu anul 2008, iar suma scutirilor atât personale, cât și pentru persoanele întreținute, sunt în permanentă creștere. Concomitent, se majorează în fiecare an și grilele veniturilor la care se aplică aceste cote.

Prin urmare, stabilim că deși cotele impozitului pe venit se mențin la nivelul anului 2008 suma venitului de la care nu se calculează impozitul pe venit crește (în anul 2008 scutirea personală – 6300 lei, în 2017 – 10 620 lei). Dacă suma venitului impozabil de la care se calculează impozitul conform cotei de 7% în anul 2008 constituia 25 200 lei, atunci în anul 2017 aceasta a fost stabilită în mărime de 31 140 lei.

Direcția municipală Chișinău privind colectarea impozitelor locale FOTO Sandu Tarlev

Referindu-ne la cotele impozitului pe venit stabilite pentru persoanele fizice în Ucraina, constatăm că în anul 2017, potrivit legislației fiscale ale acestei țări, cota este de 18% și este stabilită la majoritatea tipurilor de venituri obținute de persoanele fizice. Dacă în Republica Moldova cota de impozitare a veniturilor sub formă de royalty constituie 12%, atunci în Ucraina cota ce urmează a fi aplicată asupra acestor venituri este de 18%. Cota pentru calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în Republica Moldova, achitată de către angajați, constituie 4,5%, pe când în Ucraina ea constituie 5,1% pentru angajați și 5,2% pentru angajatori. Concomitent, menționăm că în România cotele pentru asigurarea medicală constituie 5,5% în cazul contribuției individuale a salariatului și 5,2% în cazul contribuției datorate de angajator.

Impozite mai mici decât în Ucraina sau România

În Republica Moldova, comparativ cu România, cotele pentru calcularea contribuțiilor de asigurare socială pentru angajați cât și pentru angajatori sunt mai reduse și constituie respectiv 6% pentru angajați și 23% pentru angajatori, pe când în România aceste cote variază între 26,3% și 36,3% în funcție de condițiile de muncă, dintre care contribuția individuală se achită fiind aplicată cota de 10,5% la plățile salariale. În comparație cu Ucraina și România, impozitele și plățile reținute din salariul angajaților în Republica Moldova nu sunt cele mai mari.

Cât privește combaterea fenomenului economiei informale, în societate acest fenomen este privit ca unul din gravele probleme ce constituie un obstacol în crearea unui sistem trainic de protecție socială. Întreprinderea măsurilor de prevenire și contracarare a fenomenului muncii „la negru” și de achitare a salariilor „în plic” reprezintă o prioritate a Guvernului, în general, și a Serviciului Fiscal de Stat, în particular. În acest sens, Serviciului Fiscal de Stat efectuează permanent activități de identificare și contractare a fenomenului, efectuând verificări ale contribuabililor prin ieșiri la fața locului sau prin aplicarea metodelor și surselor indirecte de estimare a obligațiilor fiscale.

Cum va fi combătut fenomenul salariului „în plic”

De asemenea, ținem să menționăm că recent, pe 2 martie, în cadrul ședinței Parlamentului, a fost aprobat în prima lectură un proiect de lege care va institui prezentarea de către contribuabili a unei dări de seamă unificate prin care vor fi concentrate datele aferente fondului de retribuire a muncii, impozitul pe venit, contribuțiile sociale și medicale determinate de contribuabili. Administrarea acestei dări de seamă se preconizează să fie pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat. Prin aceasta Serviciului Fiscal de Stat i se va acorda un instrument eficient de combatere a fenomenului „salariului în plic”.

Reprezentanții mediului de afaceri, dar și experții economici, au vorbit în repetate rînduri că uneori verificările inspectorilor fiscali au cauzat situații de presiune sau șantaj. Cum sunt soluționate astfel de probleme?

În cadrul Fiscului activează Direcția securitate Internă și Anticorupție. Din misiunile de bază ale acestei subdiviziuni fac parte: prevenirea și depistarea încălcărilor comise de către angajații SFS, asigurarea integrității profesionale a angajaților; prevenirea și combatrerea actelor de corupție, conexe corupției și proptecționism în cadrul SFS.

Astfel, toate sesizările privind abaterile profesionale și disciplinare ale angajaților fiscali care devin cunoscute sunt cercetate cu responsabilitate și transmise spre luarea deciziei de sancționare Comisiei de Disciplină a SFS.

Datele Fiscului arată că au crescut considerabil veniturile colectate din impozite și taxe care ajung în bugetul de satat. Ce a stimulat această creștere?

Creșterea veniturilor colectate din impozite și taxe care ajung în bugetul de stat este stimulată de următorii factori: stabilizarea situației economice în Republica Moldova, politicile consecvente ale guvernării în domeniul economic, bugetar și fiscal, adaptarea businessului autohton la noile condiții de afaceri în perioada de după criza financiară regional resimțită în ultimii ani, perfecționarea continuă a procedeelor de administrare fiscală, dar și profilaxia și combaterea fenomenului evaziunii fiscale.

Recent, a fost publicată o adresare din partea autorităților locale din Cahul care se plîng de faptul că decizia privind includerea Inspectoratului Fiscal Cahul în cadrul Direcției SUD, cu sediul la Comrat, va crea impedimente, deoarece sistemul informational din regiunea găgăuză este bazat pe grafia chirilică și altă limbă vorbită. Cum răspundeți acestei sesizări?

Relațiile Serviciului Fiscal de Stat cu agenții economici din cadrul raionului Cahul nu vor fi afectate din moment ce deservirea acestora se va realiza în cadrul Direcției deservire fiscală Cahul, care își are sediul în aceeași localitate. Totodată, ținem să menționăm că Direcția generală administrare fiscală Sud are misiunea de a asigura exercitarea eficientă a procedurilor de administrare fiscală în regiunea Sud în conformitate cu actele legislative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, actele normative ale Ministerului Finanţelor şi Serviciului Fiscal de Stat.

Totodată, pînă la moment, în adresa Ministerului de Finanțe și a Serviciului Fiscal de Stat nu a parvenit nici o sesizare privind unele situații de neconlucrare între administrația fiscală și contribuabili și autoritățile locale din or. Cahul. Serviciul Fiscal de Stat (Direcția Deservire Fiscală Cahul) își exercită atribuțiile și funcțiile în regim ordinar, executînd toate prevederile legale prevăzute de  Codul fiscal.

Unii agenți economici cu care am vorbit susțin că dacă au un anumit număr de angajați, sunt obligați să fie înregistrați la FISCSERVINFORM, însă, în același timp, trebuie să păstreze declarațiile și rapoartele fiscale și în format fizic. Cum comentați aceste declarații?

Începând cu acest an, agenții economici care au în subordine mai mult de cinci angajați vor prezenta dările de seamă fiscale obligatoriu în formă electronică. Aceștia sunt îndemnați să se conecteze la servicii fiscale electronice pentru a beneficia de ele pe perioada fiscală a anului 2017. Procesul de conectare a acestei categorii de contribuabili a demarat încă din data de 1 ianuarie 2017, iar această obligație se referă și la cei care desfășoară activitate profesională în domeniul justiției.

În urma modificării  art. 187 din Codul Fiscal al RM , contribuabilii care au în gestiune mai mult de 5 angajați, vor prezenta darea de seamă fiscală cu utilizare obligatorie a metodelor automatizate de raportare electronică.  Prin această acțiune, contribuabilii vizați beneficiază de o colaborare mai rapidă și eficientă cu organul fiscal. Aceștia nu vor mai avea necesitatea să se deplaseze la oficiile teritoriale ale SFS, economisind din timpul lor. Totodată, contribuabilii conectați la serviciile electronice fiscale vor fi informați rapid și cu regularitate despre ultimele evenimente și informații ce țin de administrarea fiscală.

Vă mulțumim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.