Meniu Închide

Patru răspunsuri ale USM la acuzațiile Consiliului Rectorilor din Moldova

usm

Consiliul Rectorilor din Republica Moldova acuză conducerea Universității de Stat din Moldova (USM) de acțiuni ilegale prin care ar fi favorizat atragerea unui număr mare de tineri la studii la buget. Consiliul crede că USM creează o imagine negativă întregului sistem de învățământ din țară. Conducerea USM a răspuns acestor acuzații la solicitarea moldNova.eu.

usm
Comisia de admitere, Universitatea de Stat din Moldova FOTO: Sandu Tarlev

În acest an perioada de depunere a actelor la universitățile din Republica Moldova a fost 24-31 iulie 2017. Conform Codului educației, admiterea în învăţământul superior se organizează numai la programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, în condiţiile legii, iar planul de admitere pentru locurile finanţate de la bugetul de stat se aprobă de Guvern. De asemenea, admiterea în fiecare ciclu de studii superioare se organizează prin concurs, în baza metodologiei proprii a instituţiei de învăţământ superior. Acest lucru se face în limita capacităţii de înmatriculare stabilită prin acreditare sau autorizarea de funcţionare provizorie. În acest sens, criteriile de organizare a concursului de admitere se stabilesc prin Regulamentul-cadru de organizare a admiterii în învăţămîntul superior, aprobat de Ministerul Educaţiei.

Consiliul Rectorilor din Moldova acuză USM de concurență neloială

Pe 8 august, Consiliul Rectorilor din Moldova s-a întrunit într-o ședință după care a emis un comunicat de presă în care constată tendința generală de micșorare a numărului de studenți înmatriculați în universitățile din țară. Această tendință se menține, de fapt, de mai mulți ani.

Educația din Moldova versus cea din alte state: școlile și universitățile rămân fără elevi și studenți

În această situație, în ultimii ani universitățile din Republica Moldova au intrat într-o concurență puternică în vederea atragerii unui număr cât mai mare de tineri care vor să urmeze studiile superioare în țară. Potrivit Consiliului Rectorilor, care este condus din anul 2014 de Grigore Belostecinic, tot el rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, „pe parcursul primei perioade de admitere au fost constate abateri grave de la stipulările Regulamentului Ministerului Educației privind organizarea admiterii, prin folosirea unor promisiuni care pot fi calificate drept false, ilegale și iresponsabile, folosite drept momeală pentru atragerea studenților la studii, și prin care universitățile participante la procesul de admitere au fost puse în condiții inegale”.

Patru acuzații în adresa USM

Astfel, Consiliul a subliniat patru puncte pe care conducerea USM le-ar fi încălcat în timpul admiterii din perioada 24-31 iulie. Pe scurt, este vorba despre următoarele:

1. USM a invitat pretendenții la studii prin poșta electronică până la lansarea campaniei de admitere.

2. În ultima zi de depunere a actelor în prima sesiune, 31 iulie 2017, toți pretendenții la studii ar fi primit mesaje de la USM, tot prin e-mail, fiind informați că ar fi fost deja înmatriculați și „în regim de urgență, până la ora 17.00, trebuie să depună în comisia de admitere actele de studii în original”.

3. Pe 1 august 2017, USM a publicat pe site-ul universității un proiect de ordin de admitere la studii cu finanțare din sursele bugetare, în care au fost incluse circa 660 persoane. Acest lucru ar fi determinat mulți tineri să-și retragă actele din alte universități, aflând că sunt înmatriculați la USM fără taxă, pe contul universității. Acest lucru, potrivit Consiliului Rectorilor, contravine legislației în vigoare.

4. Printr-un alt ordin al USM, din 5 august 2017, au fost înmatriculate în anul I, învățământ cu frecvență, fără achitarea taxei pentru primul an de studii, 373 de persoane.

„Consiliul Rectorilor califică aceste acțiuni ca fiind ilegale, nu corespund principiilor de etică, moralitate și colegialitate, și ca având, prin înșelăciune, efecte negative pentru întregul sistem de învățământ din Republica Moldova, motiv din care solicită Ministerului Educației anularea ordinelor menționate mai sus”, se menționează în comunicatul de presă. Totodată, organizația a anunțat că a sesizat această situație instituțiile statului, inclusiv cele cu funcții de control.

Patru răspunsuri ale USM: Totul a fost făcut regulamentar

La solicitarea moldNova.eu, prorectorul pentru activitatea didactică a USM, Otilia Dandara, a răspuns acuzațiilor Consiliului Rectorilor. Potrivit acesteia, Universitatea de Stat din Moldova a elaborat Strategia de admitere la studii pentru anul 2017 „călăuzindu-se de actele normative în vigoare, inclusiv valorificând dreptul la autonomie academică şi financiară”.

În replică pentru cele patru acuzații ale Consiliului, Dandara are trei răspunsuri, care se rezumă la următoarele:

1. Acţiunile întreprinse de USM înainte de 24 iulie a reprezentat realizarea „unui sondaj on-line, de testare a cererii educaţionale din partea candidaţilor”.

2. Senatul USM a decis să încurajeze să aplice la studii fără achitarea taxei, asigurați din bugetul USM, „participanții la școala de vară, participanți la olimpiadele raionale, municipale, naționale și internaționale. De asemenea, de aceste prevederi au beneficiat și candidații cu rezultate bune şi foarte bune”.

3. Proiectul de ordin de pe data de 1 august a fost semnat, potrivit prorectorului USM, „conform termenilor prestabiliţi regulamentar”, iar documentul „viza categoria de candidați în studenți în număr de circa 600, care beneficiază de bugetul USM în timp de un an de studii”.

4. În ceea ce privește ordinul de pe 5 august, de înmatriculare a 373 de tineri la studii în anul I, acesta „a fost emis regulamentar”. „Constatăm că doar 373 persoane au optat pentru USM, fapt care demonstrează libertatea de alegere a candidatului”, ne-a răspuns Otilia Dandara.

Cum argumentează USM legalitatea acțiunilor sale

În aceeași ordine de idei, conducerea USM ne-a expediat o notă informativă, pregătită de profesorii Facultății de Drept, în care aceștia argumentează „legitimitatea oferirii surselor financiare pentru instruirea studenţilor”. Aceștia menționează că USM, la fel ca orice altă universitate din țară, beneficiază de autonomie universitară, iar Codul educației îi permite să organizeze admiterea candidaţilor la studii, ţinând cont de criteriile specifice profilului instituţiei de învăţământ superior. „Managementul învăţământului superior se axează pe principiul autonomiei universitare şi libertăţii academice”, se menționează în nota informativă. Profesorii de la USM mai precizează că în luna iunie Senatul USM a aprobat mai multe decizii, printre care regulamentul instituției privind admiterea în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018, strategia instituţională de susţinere a candidaţilor la studii cu rezultate performante, inclusiv prin oferirea locurilor de studii susţinute din mijloace proprii ale USM – Buget USM; susţinerea specialităţilor nesolicitate prin oferirea locurilor de studii cu finanţare din mijloace proprii ale USM – Buget USM, contract fără achitarea taxei.

„USM are dreptul să activeze fără ingerințe ideologice”

„Autonomia financiară este parte componentă a autonomiei universitare, inclusiv ce constă în dreptul USM de a-şi organiza activitatea independent şi a se autogestiona financiar, de a-şi exercita activitatea fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior, postuniversitar şi a sectorului de cercetare, dezvoltare şi inovare, stabilite prin lege şi documente de politici”, se mai menționează în nota informativă pregătită de profesorii Facultății de Drept a USM.

Admiterea 2017. Care sunt taxele ascunse ale universităților din Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.